Amatorska Liga Tenisa Stołowego

W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach, zakończyła się 11. edycja Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego, w której uczestniczyło osiem drużyn. Zespoły rozgrywały pojedynki od 20 listopada 2017 roku w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach oraz hali GOSiR przy ul. Jeziornej w Komornikach. Ostatnia 14. kolejka spotkań w hali przy ul. Polnej w Komornikach wyłoniła triumfatorów.

W klasyfikacji zespołowej najlepsza okazała się pierwsza ekipa sołectwa Wiry (startowały dwa zespoły). W składzie zwycięskiej drużyny grali: Beata Kaminiarczyk, Bernadeta Krzyżanowska, Roman Łyszczarz, Michał Misiewicz, Mateusz Kobyłko, Paweł Jastrząb i Szymon Matuszak. Drugie miejsce zajęła ekipa Komornik w składzie: Dominika Kluj, Małgorzata Marcinkowska, Jacek Waskowski, Dariusz Waskowski, Andrzej Kozłowski, Zbigniew Pawlak, Krzysztof Kaczmarek, Andrzej Rudnicki, Jacek Kaczmarek i Bogusław Tadeuszewski. Na trzecim stopniu podium stanęła drużyna Rosnówka w składzie: Agnieszka Palacz, Katarzyna Schmidt, Włodzimierz Heigelmann, Paweł Skowroński, Dariusz Koziorowski, Krzysztof Nowak, Mateusz Kozak, Tomasz Kozak, Roman Koziorowski i Kajetan Szymczyk.

Kolejne miejsca zajęły w rywalizacji 11. edycji ALTS zajęły: 4. Łęczyca, 5. Chomęcice, 6. Głuchowo, 7. Wiry II, 8. Plewiska.

Podczas decydującego turnieju w Komornikach, rozegrano również turnieje indywidualne. Wśród kobiet triumfowała Joanna Szczęśniak (Głuchowo), przed Dominiką Kluj (Komorniki) i Katarzyną Żurawską (Łęczyca). Natomiast wśród mężczyzn najlepszy był Wojciech Mieczuga (Chomęcice), który wyprzedził Michała Misiewicza (Wiry I) oraz Jacka Waskowskiego (Komorniki).

Wyniki XIV kolejki oraz tabela amatorskiej ligi tenisa_stołowego 14

Wyniki turnieju indywidualnego ALTS

 

DOKUMENTY do pobrania:

Terminarz amatorskiej ligi tenisa stołowego 2

Tabelka do podpisów

Protokół meczowy 2017 2018

adresy rozgrywania meczów

REGULAMIN XI Edycji

GMINNEJ AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

Gmina Komorniki

Sezon 2017/2018

 I. Cel:

Celem XI Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018 jest:

 1. Popularyzacja kultury fizycznej w Gminie Komorniki
 2. Popularyzacja tenisa stołowego w Gminie Komorniki
 3. Wyłonienie najlepszej drużyny w tenisie stołowym w Gminie Komorniki w sezonie 2017/2018

II. Organizator:

Organizatorem XI Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017 / 2018 jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach, ul. Polna 37.

III. Partnerzy:

Partnerami XI Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017 / 2018 są:

 1. Rada Gminy Komorniki.
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach.
 3. Świetlice wiejskie Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.

IV. Termin i miejsce:

 1. Rozgrywki odbywać się będą  według terminarza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w okresie od dnia 20 listopada 2017 do 18 marca 2018:

Adresy rozgrywanych meczów:

Wiry – ul. Łęczycka 102

Rosnówko – ul. 1 maja 7

Chomęcice – ul. Poznańska 65 „Koźlak”

Łęczyca – ul. Poznańska 14 Dom Kultury „Nad Wirynką”

Plewiska – ul. Strażewicza 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach

Głuchowo – ul. Parkowa 2 Dom Kultury „Dworek”

Komorniki –  ul. Jeziornej 3

 1. Ostatnia runda spotkań i zakończenie rozgrywek odbędzie się 18.03.2018 (niedziela)
  o godz. 10:00 w hali GOSiR ul. Polna 37.

V. Uczestnictwo:

 1. Uczestnikami rozgrywek mogą być mieszkańcy sołectw Gminy Komorniki oraz sympatycy skupieni w świetlicach sołeckich, zwani dalej zawodniczkami/zawodnikami.
 2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby posiadające aktualną licencję okresową na dany sezon i uczestniczące w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZTS
  (nie dotyczy to zawodników biorących udział w krajowych zawodach weteranów).
 3. Poszczególne sołectwa mogą wystawić do rozgrywek maksymalnie 2 drużyny, przy czym 1 zawodniczka/zawodnik może wchodzić w skład tylko jednej drużyny.
 4. Każda drużyna zobowiązana jest do wyznaczenia kapitana na sezon 2017/2018. Kapitanowie drużyn są zapisywani w protokole każdego meczu.
 5. Przed rozpoczęciem rozgrywek I i II rundy drużyny zobowiązane są do ustalenia listy zawodniczek/zawodników wchodzących w skład danej drużyny wraz
  z zawodniczkami/zawodnikami rezerwowymi (max.13 osób) i przesłaniem jej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego spotkania I i II rundy na adres adrianna.drgas@gmail.com.
 6. Po zakończeniu pierwszej rundy można wymienić/uzupełnić listę zawodników. Nowa lista musi zostać wysłana do koordynatora Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego przed rozpoczęciem II rundy wraz z podpisanymi oświadczeniami. Drużyna, która nie dostarczy nowej listy – gra w niezmienionym składzie.
 7. Przystępująca/cy do rozgrywek zawodniczka/zawodnik oświadcza, że:
 • przystępuje do rozgrywek całkowicie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność,
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018,
 • zapoznała/ł się z regulaminem Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego
  w sezonie 2017 / 2018.
 • zawodniczka/zawodnik składa pisemne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu co stanowi wymóg przystąpienia do rozgrywek przed I i II rundą
 • w przypadku osób niepełnoletnich podpis składa rodzic/opiekun prawny
 1. Kapitan każdej drużyny zobowiązany jest do dostarczenia koordynatorowi Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego podpisanych oświadczeń podczas pierwszego spotkania.

 VI. Sposób przeprowadzenia meczów:

 1. Na każdy mecz składa się 13 pojedynków rozgrywanych według poniższego zestawienia:
 2. zawodnik 1 z drużyny A kontra zawodnik 1 z drużyny B (Z1 – Z1)
 3. zawodnik 2 z drużyny A kontra zawodnik 2 z drużyny B (Z2 – Z2)
 4. zawodnik 3 z drużyny A kontra zawodnik 3 z drużyny B (Z3 – Z3)
 5. zawodnik 1 z drużyny A kontra zawodnik 2 z drużyny B (Z1 – Z2)
 6. zawodnik 2 z drużyny A kontra zawodnik 3 z drużyny B (Z2 – Z3)
 7. zawodnik 3 z drużyny A kontra zawodnik 1 z drużyny B (Z3 – Z1)
 8. zawodnik 1 z drużyny A kontra zawodnik 3 z drużyny B (Z1 – Z3)
 9. zawodnik 2 z drużyny A kontra zawodnik 1 z drużyny B (Z2 – Z1)
 10. zawodnik 3 z drużyny A kontra zawodnik 2 z drużyny B (Z3 – Z2)
 11. zawodniczka z drużyna A kontra zawodniczka z drużyny B (K-K)
 12. oldboy z drużyny A kontra oldboy z drużyny B (O-O)
 13. mikst z drużyny A składający się z zawodniczki i oldboya kontra mikst z drużyny B składający się z zawodniczki i oldboya (KO- KO)
 14. debel drużyny A składający się z 2 dowolnych zawodników (Z1, Z2, Z3 lub innego z wyłączeniem zawodniczek/zawodników występujących w danym meczu jako K lub O) kontra debel drużyny B składający się z 2 dowolnych zawodników (Z1, Z2, Z3 lub innego z wyłączeniem zawodniczek/zawodników występujących w danym meczu jako K lub O) D1- D1
 15. Zawodnikami Z1-Z3 mogą być dowolne osoby (kobiety lub mężczyźni) w dowolnym wieku. Zawodniczkami K mogą być kobiety w dowolnym wieku. Zawodnikami O mogą być kobiety lub mężczyźni, którzy ukończyli 55 rok życia. Zawodnicy
  i zawodniczki muszą wchodzić w skład listy zawodniczek/zawodników danej drużyny, określonej przed rozpoczęciem rozgrywek.
 16. W danym meczu drużyna może składać się z dowolnej liczby zawodniczek/zawodników. Minimum to 4 zawodników.
 17. Każda zawodniczka/każdy zawodnik występujący w danym meczu jako zawodnik
  Z1-Z3 może rozegrać maksymalnie 4 pojedynki, w tym 3 pojedynki singlowe i jeden deblowy, a każda z zawodniczek/każdy z zawodników występujący w danym meczu jako K lub O maksymalnie 2 pojedynki, w tym 1 singlowy i jeden mikstowy. Zawodniczki/zawodnicy występujący w danym meczu jako Z1-Z3 nie mogą w tym meczu występować jako K lub O, a zawodniczki/zawodnicy występujący jako K lub O, nie mogą występować w tym meczu jako Z1-Z3.
 18. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie poszczególnych drużyn wskazują do protokołu meczu (z uwzględnieniem zasad określonych w punktach 1-3 oraz K i O) imiona i nazwiska zawodniczek/zawodników biorących udział w poszczególnych pojedynkach danego meczu. Dalej kolejności poszczególnych meczów odbywa się zgodnie z protokołem. W pierwszej kolejności protokół wypełnia kapitan drużyny gospodarzy następnie protokół uzupełnia kapitan drużyny gości.
 19. Podczas trwania meczu można wprowadzać zawodników rezerwowych.
 20. Poszczególne pojedynki rozgrywane są do trzech wygranych setów, a każdy set do 11 punktów (przy stanie 10:10 set rozgrywany jest do 2 punktowej przewagi).
 21. Brak wystawienia zawodniczki/zawodnika do danego pojedynku w danym meczu oznacza przegraną tego pojedynku 0:3.
 22. O zwycięstwie danej drużyny w danym meczu decyduje większa liczba wygranych pojedynków.
 23. Zwycięska drużyna meczu otrzymuje 1 punkt, przegrana 0 punktów. Do tabeli rozgrywek liczą się zdobyte punkty oraz wygrane i przegrane pojedynki. Wzór tabeli rozgrywek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 24. Zasady ustalania kolejności miejsca w tabeli:

a) liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek

b) liczba zdobytych punktów w meczach bezpośrednich pomiędzy zainteresowanymi zespołami

c) różnica setów w meczach bezpośrednich pomiędzy zainteresowanymi zespołami

d) różnica małych punktów w bezpośrednich meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami

e) różnica setów w całym cyklu rozgrywek

f) większa liczba wygranych setów w całym cyklu rozgrywek

g) różnica małych punktów zdobytych w całym cyklu rozgrywek

h) większa liczba zdobytych małych punktów w całym cyklu rozgrywek

W przypadku niewyłonienia zwycięskiej drużyny, odbędzie się decydujący mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Miejsce spotkania odbędzie się poprzez losowanie.

VII. Nagrody

Drużynowe: Puchary oraz nagrody rzeczowe dla uczestników i świetlic na zakończenie rywalizacji.

VIII. Uwagi końcowe

 1. W dniu pierwszego spotkania każda drużyna zobowiązana jest do stawienia się w pełnym składzie (łącznie z zawodnikami rezerwowymi) w stroju klubowym w celu wykonania zdjęcia drużynowego.
 2. Kapitan każdej drużyny zobowiązany jest w ciągu doby od rozegrania spotkania przesłać drogą mailową protokół z wynikami na adres adrianna.drgas@gmail.com
 3. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja organizacyjne w składzie:
 • Marcin Kaczmarek
 • Adrianna Drgas
 • Dariusz Waskowski
 • Włodzimierz Heigelmann
 • Andrzej Wietrzykowski

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1.

Terminarz rozgrywek XI Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018

Załącznik nr2.

Oświadczenie uczestnika rozgrywek XI Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018

Załącznik nr 3.

Protokół z meczu XI Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018

Załącznik nr 4.

Tabela rozgrywek XI Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz