CENNIK

CENNIK GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOMORNIKACH OBOWIĄZUJĄCY OD 4 MARCA 2013 R.
1. Duża hala sportowa w Komornikach przy ul. Polnej 37:
– Cena minimalna za wynajem całej hali wynosi 120,00 zł brutto/godz.,
w cenę godziny zajęć wliczona jest 1 szatnia;
– Koszt korzystania z dodatkowej szatni: 20,00 zł brutto/godz.;
2. Sala rehabilitacyjno-ruchowa w Komornikach przy ul. Polnej 37:
– Cena minimalna za wynajem sali rehabilitacyjno – ruchowej wynosi 25,00 zł brutto/godz., w cenę godziny zajęć wliczona jest 1 szatnia;
– Koszt korzystania z dodatkowej szatni: 20,00 zł brutto/godz.;
3. Mała sala w Komornikach przy ul. Polnej 37:
Cena minimalna za wynajem małej sali wynosi 20,00 zł brutto/godz., w cenę godziny zajęć wliczona jest 1 szatnia lub 1 szafka/os.;
– Koszt korzystania z dodatkowej szatni: 20,00 zł brutto/godz.;
 4. Korty tenisowe w Szreniawie przy ul. Poznańskiej:
– Dla mieszkańców Gminy Komorniki:
a) W dni powszednie 12,00 zł brutto/godz. za kort bez oświetlenia;
b) W dni powszednie 17,00 zł brutto/godz. za kort z oświetleniem;
c) W weekend i święta 17,00 zł brutto/godz. za kort bez oświetlenia;
d) W weekend i święta 22,00 zł brutto/godz. za kort z oświetlaniem;
– Dla pozostałych korzystających:
a) W dni powszednie 17,00 zł brutto/godz. za kort bez oświetlenia;
b) W dni powszechne 22,00 zł brutto/godz. za kort z oświetleniem;
c) W weekend i święta 22,00 zł brutto/godz. za kort bez oświetlenia;
d) W weekend i święta 27,00 zł brutto/godz. za kort z oświetleniem;
5. Reklama na obiektach GOSiR Komorniki
– cena minimalna wynosi 20,00 zł brutto/m2  na miesiąc.
Zatwierdził
mgr Marcin Kaczmarek
Dyrektor GOSiR Komorniki

Dodaj komentarz