Piłkarska Akademia Sportu

   Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej w ramach projektu Piłkarska Akademia Sportu organizowane są przez GOSiR Komorniki.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut:

  • poniedziałek od godz. 16:00 w hali GOSiR w Komornikach ul. Polnej 37
  • środa od godz.16:30 w SP 1 w Komornikach ul. Staszica 25

Piłkarska Akademia Sportu jest adresowana do dzieci w wieku szkolnym z klas 1-3.
Celem zajęć jest podnoszenie sprawności ruchowej oraz przygotowanie do klasy sportowej o profilu piłka nożna od klasy 4. Forma zajęć to głównie gry i zabawy ruchowe z elementami piłki nożnej oraz wszechstronny rozwój motoryczny.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę pedagogiczno-trenerską z uprawnieniami UEFA A.
Dla mieszkańców Gminy Komorniki  treningi są  bezpłatne a warunkiem uczestnictwa jest wypisanie zgody przez prawnych opiekunów dziecka.

zgoda na zajęcia PAS

Kontakt do trenera Piłkarskiej Akademii: tel. 691 170 313