Strategia rozwoju Gminy Komorniki 2021-2030

Data dodania: 22 maja 2020

Trwają prace nad najważniejszym dokumentem planistycznym – Strategią Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030.  

Każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się za pośrednictwem ankiety na temat tego, co mu odpowiada, a czego brakuje – zarówno w stabilnej codzienności, jak i w sytuacjach kryzysowych. To anonimowe badanie pozwoli także wytyczyć najbardziej optymalne kierunki dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny.

Dla potrzeb stworzenia Strategii Rozwoju Gminy przygotowane zostały dwie ankiety:

Uprzejmie prosimy i gorąco zachęcamy do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety, a także o przekazanie informacji o tym badaniu rodzinie, znajomym i innym mieszkancom.

Ankiety można przesłać do 5 czerwca 2020 r.