Amatorska Liga Tenisa Stołowego

Już 19 listopada 2018 o godz. 20.00 startuje I kolejka rozgrywek Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego. Zachęcamy do zapoznania się z terminarzem i  regulaminem rozgrywek w sezonie 2018/2019.

Wyniki XIV kolejki ALTS

Wyniki Indywidualnego Turnieju na zakończenie ALTS

Składy drużyn ALTS SEZON 2018 2019

Protokół meczu

Tabelka do podpisów

Terminarz amatorskiej ligi tenisa stołowego

 

REGULAMIN XII Edycji

GMINNEJ AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

Gmina Komorniki

             Sezon 2018/2019     

I. Cel:

Celem XII Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2018/2019 jest:

 • Popularyzacja kultury fizycznej w Gminie Komorniki
 • Popularyzacja tenisa stołowego w Gminie Komorniki
 • Wyłonienie najlepszej drużyny w tenisie stołowym w Gminie Komorniki w sezonie 2018/2019

II. Organizator:

Organizatorem XI Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2018 / 2019 jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach, ul. Polna 37.

III. Partnerzy:

Partnerami XII Edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2018 / 2019 są:

 • Rada Gminy Komorniki.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach.
 • Świetlice wiejskie Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.

IV.Termin i miejsce:                                                                                    

1.Rozgrywki odbywać się będą  według terminarza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w okresie od dnia 19 listopada 2018 do 17 marca 2019:

Adresy rozgrywanych meczów:

Wiry – ul. Łęczycka 102

Rosnówko – ul. 1 maja 7

Chomęcice – ul. Poznańska 65 „Koźlak”

Łęczyca – ul. Poznańska 14 Dom Kultury „Nad Wirynką”

Plewiska – ul. Strażewicza 1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach

Głuchowo – ul. Parkowa 2 Dom Kultury „Dworek”

Komorniki –  ul. Jeziornej 3                                                                                      2.Ostatnia runda spotkań i zakończenie rozgrywek odbędzie się 17.03.2018 (niedziela)
o godz. 10:00 w hali GOSiR ul. Polna 37.

V. Uczestnictwo:

1.Uczestnikami rozgrywek mogą być mieszkańcy sołectw Gminy Komorniki oraz sympatycy skupieni w świetlicach sołeckich, zwani dalej zawodniczkami/zawodnikami.

2.W rozgrywkach nie mogą brać udziału osoby posiadające aktualną licencję okresową na dany sezon i uczestniczące w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZTS
(nie dotyczy to zawodników biorących udział w krajowych zawodach weteranów).

3.Poszczególne sołectwa mogą wystawić do rozgrywek maksymalnie 2 drużyny, przy czym 1 zawodniczka/zawodnik może wchodzić w skład tylko jednej drużyny.

4.Każda drużyna zobowiązana jest do wyznaczenia kapitana na sezon 2018/2019. Kapitanowie drużyn są zapisywani w protokole każdego meczu.

5.Przed rozpoczęciem rozgrywek I i II rundy drużyny zobowiązane są do ustalenia listy zawodniczek/zawodników wchodzących w skład danej drużyny wraz
z zawodniczkami/zawodnikami rezerwowymi (max.13 osób) i przesłaniem jej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego spotkania I i II rundy na adres adrianna.drgas@gmail.com

6.Po zakończeniu pierwszej rundy można wymienić/uzupełnić listę zawodników. Nowa lista musi zostać wysłana do koordynatora Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego przed rozpoczęciem II rundy wraz z podpisanymi oświadczeniami. Drużyna, która nie dostarczy nowej listy – gra w niezmienionym składzie.

7.Przystępująca/cy do rozgrywek zawodniczka/zawodnik oświadcza, że:

 • przystępuje do rozgrywek całkowicie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność,
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w sezonie 2018/2019,
 • zapoznała/ł się z regulaminem Gminnej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego
  w sezonie 2018 / 2019.
 • zawodniczka/zawodnik składa pisemne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu co stanowi wymóg przystąpienia do rozgrywek przed I i II rundą
 • w przypadku osób niepełnoletnich podpis składa rodzic/opiekun prawny
 1. Kapitan każdej drużyny zobowiązany jest do dostarczenia koordynatorowi Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego podpisanych oświadczeń podczas pierwszego spotkania.

    VI. Sposób przeprowadzenia meczów 

Na każdy mecz składa się 14 pojedynków rozgrywanych według poniższego zestawienia:

 1. zawodnik 1 z drużyny A kontra zawodnik 1 z drużyny B (Z1 – Z1)
 2. zawodnik 2 z drużyny A kontra zawodnik 2 z drużyny B (Z2 – Z2)
 3. zawodnik 3 z drużyny A kontra zawodnik 3 z drużyny B (Z3 – Z3)
 4. zawodnik 1 z drużyny A kontra zawodnik 2 z drużyny B (Z1 – Z2)
 5. zawodnik 2 z drużyny A kontra zawodnik 3 z drużyny B (Z2 – Z3)
 6. zawodnik 3 z drużyny A kontra zawodnik 1 z drużyny B (Z3 – Z1)
 7. zawodnik 1 z drużyny A kontra zawodnik 3 z drużyny B (Z1 – Z3)
 8. zawodnik 2 z drużyny A kontra zawodnik 1 z drużyny B (Z2 – Z1)
 9. zawodnik 3 z drużyny A kontra zawodnik 2 z drużyny B (Z3 – Z2)
 10. zawodniczka z drużyna A kontra zawodniczka z drużyny B (K-K)
 11. oldboy z drużyny A kontra oldboy z drużyny B (O-O)
 12. mikst z drużyny A składający się z zawodniczki i oldboya kontra mikst z drużyny B składający się z zawodniczki i oldboya (KO- KO)
 13. debel drużyny A składający się z 2 dowolnych zawodników (Z1, Z2, Z3 lub innego z wyłączeniem zawodniczek/zawodników występujących w danym meczu jako K lub O) kontra debel drużyny B składający się z 2 dowolnych zawodników (Z1, Z2, Z3 lub innego z wyłączeniem zawodniczek/zawodników występujących w danym meczu jako K lub O) D1- D1
 14. mikst z drużyny A składający się z dowolnej zawodniczki oraz z dowolnego zawodnika (lub zawodniczki), z wyłączeniem zawodników biorących udział w pojedynkach 12. lub 13. (nie dotyczy kobiet) kontra mikst z drużyny B składający się z dowolnej zawodniczki oraz z dowolnego zawodnika (lub zawodniczki), z wyłączeniem zawodników biorących udział w pojedynkach 12. lub 13. (nie dotyczy kobiet).                                                                                                       Dodatkowe zasady przeprowadzania meczów:
 1. Zawodnikami Z1-Z3 mogą być dowolne osoby (kobiety lub mężczyźni) w dowolnym wieku. Zawodniczkami K mogą być kobiety w dowolnym wieku. Zawodnikami O mogą być kobiety lub mężczyźni, którzy ukończyli 55 rok życia. Zawodnicy
  i zawodniczki muszą wchodzić w skład listy zawodniczek/zawodników danej drużyny, określonej przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. W danym meczu drużyna może składać się z dowolnej liczby zawodniczek/zawodników. Minimum to 4 zawodników.
 3. Każda zawodniczka/każdy zawodnik występujący w danym meczu jako zawodnik
  Z1-Z3 może rozegrać maksymalnie 4 pojedynki, a każda z zawodniczek/każdy z zawodników występujący w danym meczu jako K lub O maksymalnie 3 pojedynki. Zawodniczki/zawodnicy występujący w danym meczu jako Z1-Z3 nie mogą w tym meczu występować jako K lub O, a zawodniczki/zawodnicy występujący jako K lub O, nie mogą występować w tym meczu jako Z1-Z3.
 4. Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie poszczególnych drużyn wskazują do protokołu meczu (z uwzględnieniem zasad określonych w punktach 1-3 oraz K i O) imiona i nazwiska zawodniczek/zawodników biorących udział w poszczególnych pojedynkach danego meczu. Dalej kolejności poszczególnych meczy odbywa się zgodnie z protokołem. W pierwszej kolejności protokół wypełnia kapitan drużyny gospodarzy następnie protokół uzupełnia kapitan drużyny gości.
 5. Podczas trwania meczu można wprowadzać zawodników rezerwowych.
 6. Poszczególne pojedynki rozgrywane są do trzech wygranych setów, a każdy set do 11 punktów (przy stanie 10:10 set rozgrywany jest do 2 punktowej przewagi).
 7. Brak wystawienia zawodniczki/zawodnika do danego pojedynku w danym meczu oznacza przegraną tego pojedynku 0:3.
 8. O zwycięstwie danej drużyny w danym meczu decyduje większa liczba wygranych pojedynków.
 9. Zwycięska drużyna meczu otrzymuje 2 punkty, przegrana 0 punktów, w przypadku remisu 1 punkt. Do tabeli rozgrywek liczą się zdobyte punkty oraz wygrane i przegrane pojedynki. Wzór tabeli rozgrywek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 10. Zasady ustalania kolejności miejsca w tabeli:

a) liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek

b) liczba zdobytych punktów w meczach bezpośrednich pomiędzy zainteresowanymi zespołami

c) różnica setów w meczach bezpośrednich pomiędzy zainteresowanymi zespołami

d) różnica małych punktów w bezpośrednich meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami

e) różnica setów w całym cyklu rozgrywek

f) większa liczba wygranych setów w całym cyklu rozgrywek

g) różnica małych punktów zdobytych w całym cyklu rozgrywek

h) większa liczba zdobytych małych punktów w całym cyklu rozgrywek

11. W przypadku niewyłonienia zwycięskiej drużyny, odbędzie się decydujący mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Miejsce spotkania odbędzie się poprzez losowanie.

VII. Nagrody

Drużynowe: Puchary oraz nagrody rzeczowe dla uczestników i świetlic na zakończenie rywalizacji.

VIII. Uwagi końcowe

 1. W dniu pierwszego spotkania każda drużyna zobowiązana jest do stawienia się w pełnym składzie (łącznie z zawodnikami rezerwowymi) w stroju klubowym w celu wykonania zdjęcia drużynowego.
 2. Kapitan każdej drużyny zobowiązany jest w ciągu doby od rozegrania spotkania przesłać drogą mailową protokół z wynikami na adres adrianna.drgas@gmail.com
 3. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja organizacyjne w składzie:
 • Marcin Kaczmarek
 • Adrianna Drgas
 • Dariusz Waskowski
 • Włodzimierz Heigelmann
 • Andrzej Wietrzykowski

 

 

 

 

Dodaj komentarz